Meziokresní přebor 2018
32 400 Volný způsob žáci A;B;C;D