Meziokresní přebor 2018
30 200 Polohový závod žáci A;B;C;D