Meziokresní přebor 2018
29 200 Polohový závod žačky A;B;C;D