Meziokresní přebor 2018
28 100 Volný způsob žáci A;B;C;D;E