Meziokresní přebor 2018
27 100 Volný způsob žačky A;B;C;D;E