Meziokresní přebor 2018
21 100 Prsa žačky A;B;C;D;E