Meziokresní přebor 2018
16 400 Polohový závod žáci A;B