Meziokresní přebor 2018
15 400 Polohový závod žačky A;B