Meziokresní přebor 2018
14 200 Volný způsob žáci A;B;C;D;E