Meziokresní přebor 2018
12 100 Polohový závod žáci A;B;C;D