Meziokresní přebor 2018
11 100 Polohový závod žačky A;B;C;D