Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
7 100 Znak žačky;žačky;žačky;ža