Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
4 100 Prsa žáci;žáci;žáci;žáci