Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
3 100 Prsa žačky;žačky;žačky;ža