Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
19 100 Polohový závod žačky;žačky;žačky;ža