Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
18 100 Polohový závod žáci;žáci;žáci;žáci