Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
12 50 Prsa žáci;žáci;žáci;žáci