Malá cena Chodska
17 100 Polohový závod Žáci A;Žáci B