Jarní cena města Boskovice
8 100 Znak žákyně A,B,ženy