Jarní cena města Boskovice
15 50 Voln? zpusob žákyně C,D