Zimní cena Varnsdorfu
6 100 Polohový závod Ženy všichni