Zimní cena Varnsdorfu
18 200 Volný způsob Ženy 2009 a st.