Zimní cena Varnsdorfu
17 200 Volný způsob Muži 2009 a st.