O ceny zakladatelů brněnského plavání
24 100 Polohový závod žáci C
Rozplavba 1
3 PERINGER Jan 2008 PŠRBr 02:02.20
4 PANTUČEK Šimon 2008 nere2 02:01.03
5 MÁLEK František 2009 PKBr 02:02.00
6 TKANÝ Šimon 2008 SkpKB 02:05.00
Rozplavba 2
1 HORÁK Adam 2009 PŠRBr 01:59.90
2 SELINGER Elijah 2008 SkpKB 01:40.44
3 HLÁVKA Roman 2008 SkpKB 01:40.20
4 ZATLOUKAL Filip 2008 SkpKB 01:33.39
5 URBÁNEK Ondřej 2008 SkpKB 01:39.50
6 NAVRÁTIL Patrik 2008 nere2 01:40.20
7 DURAJA Vojtěch 2009 SkpKB 01:52.30
8 MELICHAR Šimon 2008 SkpKB 02:00.90