Plzeňský vodník
12 100 Polohový závod žačky 2007-2008