Velká cena Olomouce 2018
102 200 Polohový závod Ženy Finále