Malá vánoční cena Kladna - 6. kolo SPNŽ
11 100 Polohový závod Žáci