Brněnský tučňáček 2018
9 4x50 Volný způsob žáci 2008