Brněnský tučňáček 2018
21 4x50 Polohový závod žačky 2008