Brněnský tučňáček 2018
15 25 Volný způsob žačky 2009-2010