Brněnský tučňáček 2018
14 50 Volný způsob žáci 2008