Brněnský tučňáček 2018
13 50 Volný způsob žačky 2008