XXX. ročník Velké ceny Brna v plaveckém pětiboji masters
4 50 Znak Ženy
Rozplavba 1
2 BARTÁKOVÁ Ludmila 1926 PVKBr 01:48.20
3 MALOŇOVÁ Dana 1944 PVKBr 00:59.20
4 KUBÍČKOVÁ Blanka 1973 SnKV 01:01.00
Rozplavba 2
1 LIŠČINSKÁ Eva 1944 PVKBr 00:58.60
2 STŘÍTEŽSKÁ Jaroslava 1953 PVKBr 00:54.20
3 ŠŤASTNÁ Marcela 1937 Boh 00:52.00
4 DRAXLOVÁ Miluše 1958 PSŠt 00:54.20
5 BEŇOVÁ Dana 1956 SChÚ 00:58.12
6 FELGROVÁ Ivana 1942 Boh 00:59.00
Rozplavba 3
1 VRBOVÁ Ludmila 1953 PVK 00:48.30
2 JAHODOVÁ Pavla 1978 PVKBr 00:46.30
3 POSPÍŠILOVÁ Alena 1954 Boh 00:45.00
4 ŠTVERÁKOVÁ Marie 1946 Boh 00:46.00
5 HAUSNEROVÁ Mária 1949 MPKPD 00:46.50
6 ŠUMBEROVÁ Jana 1960 SKS 00:49.00
Rozplavba 4
1 MÍFKOVÁ Zdeňka 1978 OSPHo 00:44.70
2 KALANDROVÁ Jana 1971 PVKBr 00:42.20
3 HAVLÍČKOVÁ Oldřiška 1960 JPK 00:41.30
4 JONÁŠOVÁ Anna 1970 ELT 00:42.00
5 HLATKÁ Nina 1968 MPKPD 00:43.50
6 JANIGOVÁ Andrea 1976 SwpPr 00:45.00
Rozplavba 5
1 LANDSMANOVÁ Šárka 1975 NepM 00:40.00
2 BRABCOVÁ Radka 1989 AšMB 00:38.50
3 DVOŘÁKOVÁ Veronika 1989 PKHK 00:37.50
4 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 00:38.00
5 GRULICHOVÁ Blanka 1986 AšMB 00:38.50
6 ROUŠAVÁ Andrea 1985 SpsHK 00:40.20
Rozplavba 6
1 SÁZELOVÁ Gabriela 1992 UnOl 00:36.59
2 JONÁKOVÁ Eva 1982 NepM 00:35.40
3 KAZÍKOVÁ Sandra 1976 SpPř 00:32.19
4 KOSTKOVÁ Gabriela 1979 SpsHK 00:33.00
5 BOHUSLÁVKOVÁ Hanka 1968 NepM 00:36.20
6 MATÚŠOVÁ Zuzana 1982 KUPI 00:36.70