VC města Opavy 25. ročník a 15. ročník memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové
10 100 Polohový závod Žačky B