Jarní cena Prahy
15 200 Polohový závod mladší žákyně