Letní pohár ČR desetiletých Čechy
9 100 Polohový závod Žačky