Letní pohár ČR desetiletých Čechy
22 200 Polohový závod Žáci