Meziměstský přebor - jaro
32 400 Volný způsob Muži