Meziměstský přebor - jaro
30 200 Polohový závod Muži