Meziměstský přebor - jaro
29 200 Polohový závod Ženy