Meziměstský přebor - jaro
15 100 Polohový závod Ženy