Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
9 50 Volný způsob Žáci 2005