Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
7 50 Volný způsob Žáci 2006