Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
27 50 Prsa Žáci 2006