Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
19 50 Motýlek Žáci 2005