Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
18 50 Motýlek Žačky 2006