Meziokresní přebor NJ OS
9 100 Polohový závod Muži