Meziokresní přebor NJ OS
8 200 Motýlek Ženy
Rozplavba 1
3 JALŮVKOVÁ Karolína 2004 Kopř 03:01.01
4 JUREČKOVÁ Kateřina 2004 TJFr 03:21.22