Meziokresní přebor NJ OS
32 400 Polohový závod Muži