Meziokresní přebor NJ OS
15 200 Polohový závod Muži